OVERALL LEADERBOARD

 1. 1

  Jamie Alter

  6,552 pts
 2. 2

  johnnyrocket

  2,611 pts
 3. 3

  Suhas G Pai

  1,806 pts
 4. 4

  Sharang Wakankar

  1,380 pts
 5. 5

  Devarajan A

  1,051 pts
 6. 6

  Harshal Joshi

  709 pts
 7. 7

  Mohit Surati

  667 pts
 8. 8

  NIDHI LOHIA

  593 pts
 9. 9

  Sambhav Bhatia

  412 pts
 10. 10

  Bhargav Pandey

  340 pts
 11. 11

  Vishwas Arora

  337 pts
 12. 12

  Kartik O

  332 pts
 13. 13

  Kishore Vidyanath

  318 pts
 14. 14

  Sooraj Kumar

  257 pts
 15. 15

  Dipesh

  255 pts
 16. 16

  N.V.Krishna

  250 pts
 17. 17

  Satvik Pandey

  208 pts
 18. 18

  Araan Suares

  199 pts
 19. 19

  Shaunak Yevatekar

  198 pts
 20. 20

  Vaskar

  192 pts
 21. 21

  Prakhar Drolia

  189 pts
 22. 22

  Abhimanyu Baheti

  181 pts
 23. 23

  Anshul Baijal

  173 pts
 24. 24

  Samuel

  165 pts
 25. 25

  Sukriti Kuila

  163 pts